Ecoflight is gespecialiseerd in het maken van professionele kleinschalige luchtfotografie en in het ontsluiten van ruimtelijke informatie in de ruimste zin van het woord uit luchtfotografie. Onze opdrachtgevers bestaan uit zowel (semi-)overheden als private partijen, die met onze ruimtelijke informatie beter en kostenefficiënter onze leefomgeving kunnen inrichten en beheren. Op deze website geven wij u een beknopt overzicht van wie wij zijn, van onze producten en diensten en van wat wij voor u kunnen betekenen. Als u naar aanleiding van de informatie op deze website behoefte heeft aan meer informatie, kunt u hier contact met ons opnemen.

 

opsporen archeologie pijpleidingmonitoring waterkwaliteitmonitoring flora & fauna inventarisatie
handhaving projectmonitoring hoeveelheidbepaling consultancy